MAGHALONG SA BAHA

Sa tunga sang paghangkat kung may gina-atubang nga bagyo katulad sang Severe Tropical Storm “ODETTE,” kinahanglan nga balikan ang mga pahanumdom sang mga ahensiya sang gobyerno nga bahin sang Regional Disaster Risk and Reduction Management Council (RDRRMC), katulad sang Mines and Geosciences Bureau VI.

ANO ANG DAPAT UBRAHON ANTES, SAMTANG KAG MATAPOS ANG PAGBAHA?  Basahon kag intindihon ang mga ihibalo kag pahanumdom halin sa Mines and Geosciences Bureau.

MAGBANTAY, MAG-ALIGMAT KAG MAGPREPARAR!

Basahon ang mga Pahanumdom kung may Baha

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>